Ισολογισμοί εταιρείας

ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ Ανώνυμος εταιρεία.

Εκμεταλλευση τουριστικών & ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Α.Φ.Μ. 800150890

ΑΡΜΑΕ 53954/83/Β/03/004

ΜΗΤΕ 0311Κ032Α0099001

Έδρα Κάμπος Μαραθοκάμπου Σάμου 

 
Χρήση Ισολογισμός Πρακτικά Δ.Σ. Προσαρτήματα
2012 Ισολογισμός 2012 Πρακτικά Δ.Σ. 2012 Προστήματα 2012
2013 Ισολογισμός 2013 Πρακτικά Δ.Σ. 2013 Προστήματα 2013
2014 Ισολογισμός 2014 Πρακτικά Δ.Σ. 2014 Προστήματα 2014
2015 Ισολογισμός 2015 Πρακτικά Δ.Σ. 2015 Προστήματα 2015
2015 Ισολογισμός 2016 Πρακτικά Δ.Σ. 2016 Προστήματα 2016